Review 1/4 - “Als docent aan De Haagse Hogeschool geef ik ICT-studenten les in professionele en sociale vaardigheden. Het gedachtegoed van Hattie raakt ook mijn persoonlijke doel: studenten leren leren. De sessie ‘Ken uw impact’ behandelde zaken waarmee ik concreet verder kan, onder meer het in de les zichtbaar maken van je impact. Hier en daar had ik gehoopt meer concrete tips te krijgen. Het boek van Hattie heb ik al besteld, de beknopte versie had ik al.” Renate Vermeij, docent De Haagse Hogeschool, faculteit IT & Design, Den Haag
Review 2/4 - “Door te werken met portfolio’s maken onze ruim 500 leerlingen hun leerprestaties en groei zichtbaar. Eerder constateerden wij dat alle 35 leraren hard werkten, maar de leerlingen niet zo. Die stonden niet meer op ‘aan’. Kinderen moesten dus meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het ‘aan’ staan is nu een belangrijk thema. Dat doen we door leren zichtbaar te maken. Dit congres helpt om te zien hoe we Hattie’s gedachtegoed nog beter kunnen inzetten. Zeer inspirerend.” René Kromhout, leraar BO De Waai, Cuijk
Review 3/4 - “Ik bezocht zojuist de interactieve masterclass van John Hattie. Sinds mijn Master Leren en Innoveren volg ik zijn werk. Wat maakt het dat je als leraar echt impact hebt? Onze school gebruikt zaken uit het werk van Hattie, ook passend bij de schoolontwikkeling. Ik richt mij vooral op feedback. Ik leer kinderen onder meer zelf keuzes te maken in hun strategie, in het bereiken van hun succescriteria. Het is mooi om hier te zien hoeveel mensen door Hattie worden geïnspireerd.” Leraar van het Jaar 2016 Daisy Mertens, leraar en coach BS De Vuurvogel, Helmond
<
Review 4/4 - “Met twee andere conrectoren doe ik hier ideeën op, gericht op het feedback geven aan kinderen. Samen wonen we alle zes sessies bij over feedback. De opgedane informatie vertalen we in ons nieuwe schoolplan. Feedback is een belangrijk speerpunt voor onze HAVO/VWO-school met zo’n 1.700 leerlingen. Zo willen we de positieve effecten van het leergedrag bevorderen. De eerste stappen zijn al gezet, maar willen er meer diepgang aan geven en het systematisch aanpakken.” Peer van Putten, afdelingsconrector Emmauscollege Rotterdam