Terugblik op congres 'Leren zichtbaar maken in actie'    2 | 3 november 2017

  • Review 1/3 - “De Kopklas is een jaar tussen PO en VO voor gemotiveerde leerlingen met een taalachterstand. Met vrijwel het gehele team ben ik op dit congres. De workshop ‘Leerling als bron’ gaf mij concrete handvatten. Je krijgt van de leerlingen terug wat je overbrengt en hoe. We doen op school al veel goed rond ‘Leren zichtbaar maken’, merken we. Vanaf nu wil ik bewuster gaan werken met feedback en groei. Ook met huiswerk. Als een leerling zegt: ‘die spellingregel ken ik al’, sta ik daar nu anders in.” Floor Onland, leraar PO De Kopklas, Amsterdam

  • Review 2/3 - “Mede door eerdere studiedagen onderzoeken wij wat Hattie’s werk voor onze leerlingen kan betekenen. En hoe wij dat kunnen vertalen naar onze eigen praktijk. De workshop ‘Ken uw impact’ gaf mij aan dat je als leraar veel impact hebt op de leerling. Ook dat je bepaalde werkwijzen kunt loslaten. Leerlingen niet onbewust en eindeloos laten oefenen, maar hen zelf laten aangeven waar ze naartoe willen. En ook hoe ze dit zelf denken aan te pakken.” Victor-Luc Sleijffers, leraar en MT-lid Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust, Voorburg

  • Review 3/3 - “De keynote en de masterclass van John Hattie vond ik erg interessant. We zijn op school al bezig met groei van leerlingen. Dat sluit goed aan bij het Leren zichtbaar maken. Tijdens de workshop ‘Gebruikmaken van data’ concludeerde ik dat wij daarin al best ver zijn. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn. De volgende stap nu is goed te kijken naar de impact van je handelen. Welk effect heeft mijn handelen op de groei van de leerling?” Marleen Sahertian, intern begeleider OBS de Bloemhof, Rotterdam