Studiedag SCOL:

‘We moeten meer gaan praten over het onderwijs’

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) organiseerde op donderdag 2 november een studiedag voor zo’n 460 medewerkers van 24 PO- en VO-scholen. Het thema van die dag: Leren zichtbaar maken. Een keynote van John Hattie vormde de start van het programma. Drie aanwezigen kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

1. Harry van Alphen, lid college van bestuur SCOL:

‘Maak het leren zichtbaar van onderaf’

“Elke school wil kwalitatief onderwijs bieden en is daar ook verantwoordelijk voor. Leraren weten als geen ander ‘What works best’. Vraag hen wat zij belangrijk vinden. Ook Hattie gaf het aan in zijn keynote met de woorden ‘Excellence is all around us’. Tijdens de tafelgesprekken over de diverse thema’s spraken leraren in PO en VO geanimeerd met elkaar. Er werd een basis gelegd voor meer samenwerking. Heel inspirerend!”

Eerste stap

“Aan het einde van de dag gaven alle leraren een advies aan hun eigen directeur over wat nu een eerste stap naar beter – zichtbaar - onderwijs kan zijn. De directie en het middenkader worden zo ‘van onderaf’ gevoed. Wij hopen met deze dag een beweging in gang te zetten.”

2. Eduard Nagel, directeur Bonaventuracollege Burggravenlaan, Leiden:

‘We gaan toe naar lerende docenten in dialoog met hun leerlingen’

“Leren zichtbaar maken helpt ons scherp te krijgen wat de impact is van ons onderwijs op het leren van leerlingen. Wat is de meerwaarde van jou als docent? Het is de taak van de leraar om leerlingen te helpen hen van niveau A naar niveau B te brengen. De wijze waarop hij dat doet, bepaalt hij zelf. Dat is de expertise van de leraar. Feedback helpt hem om de leerling dichter bij het doel te brengen.”

Meer tijd om te praten over onderwijs

“In de praktijk zijn leraren altijd druk, met onder meer voorbereiden en nakijken. Misschien wordt het tijd om het aantal toetsen omlaag te brengen, zodat leraren meer tijd overhouden om te praten over onderwijs. Over wat hun impact is, het verhogen van de effectiviteit, over samenwerken en over elkaars kwaliteiten versterken. Lerende leraren in dialoog met hun leerlingen, dat is waar we naar streven.”

3. Judith van der Bijl-Jaspers, de Tweemaster, Leiden:

‘Huiswerk geven voegt niets toe’

“Leren zichtbaar maken is niet helemaal nieuw voor mij. We zijn op school al bezig met handelingsgericht werken en het neerleggen van het eigenaarschap bij de leerlingen, hoewel we daar ook nog wel zoekende in zijn. Ik heb vanochtend toch ook veel nieuws gehoord. Ik moet dat nog even verteren en bedenken hoe ik het allemaal op school ga gebruiken. Wat ik opvallend vond, was dat het geven van huiswerk op de basisschool geen effect heeft. Op mijn school geven we dat wel. Misschien is nu het moment gekomen om daar eens het gesprek over aan te gaan.”

Juiste feedback geven

“Hattie sprak over het belang van juiste feedback geven. Dan ga je ook zelf nadenken of je dat wel op de juiste manier geeft en of het impact heeft. Hoe weet ik dat mijn leerlingen aan het leren zijn? En hoe zorg ik dat mijn leerlingen dat stapje maken? Ik denk dat ik daar nog wel in kan leren en ben me daar nu ook heel bewust van. Dat is zeker iets dat deze ochtend mij heeft opgeleverd.”

Ook collectief aan de slag?

Wilt u ook, net als SCOL, collectief aan de slag met uw bestuur met het gedachtegoed van John Hattie? Ook in 2018 komt professor John Hattie weer naar Nederland. Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@lerenzichtbaarmaken.nl

Naar volgend artikel >