Nieuwe training: Impactcoach

Kies voor duurzame verbetering in de school

Binnenkort is de nieuwe module Impactcoach beschikbaar. Met een impactcoach krijgen scholen capaciteit in de school om het proces rond Leren zichtbaar maken ook na het eerste jaar te begeleiden. Zo’n impactcoach houdt het proces draaiende. Daarmee verzeker je een duurzame verandering in de school.

Om de implementatie van de strategieën rond Leren zichtbaar maken in de gehele school te ondersteunen, zijn diverse kernmodules ontwikkeld. Inhoudelijke workshops die je als school of als team modulair kunt inzetten om je te verdiepen op één of meer pijlers van het programma. Denk aan het feedback geven aan leerlingen.

Er niet alleen voor staan

Nieuw is de module Impactcoach, voor die teams of scholen die met Leren zichtbaar maken al verder gevorderd zijn en al kennis hebben van het hele programma. “In het tweede jaar doen de trainers een stapje terug. Maar het blijkt dat veel scholen ook dan nog behoefte hebben aan een coach op wie zij kunnen terugvallen”, zegt Ilse Marks, senior adviseur en trainer Leren zichtbaar maken. “Iemand uit het team die het proces verder kan begeleiden, die katalysator is en het enthousiasme hoog houdt. Voor die teamleden is de training ontwikkeld.”

Evidence based

Hoe begeleid je collega’s in het uitvoeren van de impactcyclus? En hoe voer je een leergesprek met collega’s? Zaken als deze komen aan de orde in de nieuwe training, die vooral ingaat op de vaardigheden rond coaching. “Leraren worden geacht op een andere manier in de klas te gaan werken. Met een collega als coach kunnen zij op de nieuwe werkwijze reflecteren. Overigens is deze training ook evidence based, dus gebaseerd op onderzoek. Ook op dit gebied weten we dus wat wel en niet werkt.”

Coachingsvaardigheden

De school of het team kiest zelf een collega die zij het meest geschikt achten als coach. De gekozen collega moet wel de basis van Leren zichtbaar maken hebben gevolgd. Vervolgens volgt het teamlid de training van vier dagdelen. Tijdens de eerste twee dagdelen leren de toekomstige impactcoaches strategieën en vaardigheden om het programma Leren zichtbaar maken in scholen te ondersteunen. In de derde en vierde sessie ontwikkelen ze vaardigheden voor het voeren van leergesprekken en klassenobservaties. “Veel scholen toonden al belangstelling voor de nieuwe training”, constateert Ilse. Begin volgend jaar is de training Impactcoach beschikbaar.

Lees meer >

Naar volgend artikel >