15 nieuwe, bevlogen trainers!

“Kijk bij het lesgeven door de ogen van je leerling, en help hen hun eigen leraar te worden.” Met deze twee belangrijkste aanbevelingen helpt professor John Hattie scholen de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Een team bevlogen trainers helpt scholen het leren zichtbaar te maken. En omdat er steeds meer scholen daartoe overgaan groeide ook het aantal trainers. Vijftien nieuwkomers (in alfabetische volgorde) geven aan wat hen bindt en boeit als Leren zichtbaar maken professional?

1. Ruurd Adrian: ‘Eigenaarschap bij leerlingen neerleggen’

“Ik was jarenlang docent in het hbo. Daar werkte ik vaak harder voor de klas dan mijn studenten in de klas. Ik ben altijd bezig geweest om dat om te draaien. Met Leren zichtbaar maken krijgen docenten handvatten om het eigenaarschap van het leren steeds meer bij de leerlingen neer te leggen. Het is boeiend deze zoektocht samen met hen te doorlopen.”

2. Lindie de Bont: ‘Leren is hard werken’

“Leren zichtbaar maken is hard werken: het draait om doorzetten, hulp vragen, zoeken naar oplossingen, samenwerken en uit de learning-pit komen. Ik zou willen dat ik dat als jong kind ook vaker had ervaren, daar heb je de rest van je verdere leven heel veel aan. Het gaat bij het leren om de vragen: waar sta ik nu, waar ga ik naartoe en wat is er nodig om daar te komen? Met schoolteams werk ik bovenstaande elementen van Leren zichtbaar maken graag uit, praktisch en concreet.”

3. Ingrid Bruinen: ‘Al snel nieuwe inzichten’

“Om een goede basis te leggen houd ik mij binnen Leren zichtbaar maken bezig met de Grondslag. Het is mooi om te zien welke nieuwe inzichten scholen en leraren al na één dag hebben en welke acties daaruit voortvloeien. Daarnaast sluit mijn affiniteit en werk binnen Growth Mindset aan bij Leren zichtbaar maken.”

4. Marije Buiting: ‘Leren beter en leuker maken’

“Leren zichtbaar maken geeft veel handvatten om het leren op school beter en leuker te maken. Vooral aandacht voor het eigenaarschap van leerlingen maakt dat leerlingen goed weten wat ze leren, waar ze naar toe gaan en welke stap ze moeten zetten om verder te komen. Dit geeft focus op het leerproces en plezier in het leren. Het is mooi om hiervoor met leraren én leerlingen aan de slag te gaan.”

5. Clara Buter: ‘Specifieke feedback tijdens het leren’

“Al tijdens mijn werk als leraar kwam ik in aanraking met het gedachtegoed van John Hattie. Als het voor leerlingen duidelijk is wat ze aan het leren zijn, kun je gerichte feedback geven op de vorderingen die ze hebben gemaakt in de richting van het doel. Het is mooi om leraren bewust te maken van deze inzichten en ze te laten ervaren wat het effect is op het leren van de leerlingen in hun groep!”

6. Greetje van Dijk: ‘Concrete handvatten bieden’

“Ik ben enthousiast over het programma Leren zichtbaar maken, omdat het concrete handvatten biedt om het leren door de leerling te versterken, van kleuter tot student. Het is dankbaar werk om met organisaties in dat proces van vergroten van eigenaarschap van de leerling/student samen te werken, met een team van LZM-collega’s om mee te sparren.”

7. Marjolein van Dijk: ‘Leren van de leerling centraal’

“Het gedachtegoed van John Hattie spreekt mij aan, omdat de leerling en vooral het leren van de leerling centraal staat. De impact die je hebt als docent is onlosmakelijk hiermee verbonden. Met scholen een gemeenschappelijke taal ontwikkelen over leren en dit vertalen naar de klas, daar krijg ik energie van. Iedere leerling verdient het om elke dag dit te horen: waar sta je nu in het leerproces, waar ga je naar toe en wat is de volgende stap?”

8. Annemarie de Graaf: ‘Leren op alle niveaus’

“Voor mij betekent Leren zichtbaar maken handen en voeten geven aan leren op alle niveaus: een lerende organisatie, een lerende leraar/docent en een lerende leerling/student. Ik lever graag een bijdrage aan de ontwikkeling van denk- en veranderkracht op al deze niveaus.”

9. Jorinde Hildebrand: ‘Gepassioneerd gaan lesgeven’

Het motiveert mij enorm wanneer leraren en docenten hun impact op het leren van hun leerlingen gaan ervaren en zien. Mooi om te zien dat zij hierdoor geïnspireerd en gepassioneerd gaan lesgeven. Teams hierin begeleiden en op deze manier impact hebben op hun leren geeft mij een kick.”

10. Sandra Lousberg: ‘Samen het leren zichtbaar maken’

“Vanaf het moment dat ik bekend werd met het gedachtegoed van John Hattie kijk ik met een nieuw perspectief naar het onderwijs. Met terugwerkende kracht dacht ik aan mijn tijd als leraar. In mijn werk zou ik nooit meer terug kunnen gaan naar het ‘oude lesgeven’. Het is fantastisch om samen met leraren het leren van de leerling zichtbaar te (gaan) maken.”

11. Wessel Stet: ‘Graag de rol van eigenaar pakken’

“Leren zichtbaar maken is een prachtige manier om stappen te maken in de verandering van traditioneel onderwijs naar modern onderwijs, waarbij leerlingen eigenaar zijn van hun leren. Het is mooi om te zien hoe graag leerlingen die rol pakken en dat wij daarin het verschil kunnen maken.”

12. Mirabella de Vogel: ‘Kijken door de ogen van leerlingen’

“Bij mijn overstap als leraar naar adviseur kwam ik in aanraking met het werk van John Hattie en vielen er voor mij veel onderwijsgedachten samen. Kijken naar je lesgeven door de ogen van leerlingen, en hen helpen hun eigen leraar te worden vind ik voor alle leerlingen - met of zonder speciale onderwijsbehoeften - een must.”

13. Gabriëlle Wils: ‘Energie van krijgen’

“Leerlingen weten wat ze nodig hebben om tot leren te komen. Door het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen geef je ze meer grip op hun leerproces en zet je leerlingen in hun kracht. Wanneer tegelijkertijd leraren ervaren hoe zij hun impact kunnen vergroten, ontstaat er een proces waar iedereen energie van krijgt.”

14. Karin van Wolferen: ‘Gaan stralen’

“Leerlingen gaan stralen als zij zelf keuzes mogen maken, verantwoordelijkheid dragen en de juiste ondersteuning krijgen. Zo kunnen zij zich met succes ontplooien. Dit lukt altijd als de weg er naar toe helder is. Tijdens trainingen zie ik ook de leraren gaan stralen als zij eigenaarschap ervaren en de samenwerking met de leerling meer centraal komt te staan.”

15. Henk van der Woude: ‘Echt bewezen kwaliteit realiseren’

“Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Maar wat is goed? Ik vind het belangrijk om me daarbij niet te laten leiden door allerlei meningen, maar vooral door wat bewezen effectief is. Het project Leren zichtbaar maken spreekt mij aan, omdat we daarin echt bewezen kwaliteit nastreven én weten te realiseren.”

Naar volgend artikel >