Jak Dekker blikt terug op 5 jaar voorzitterschap ZKN:


Aan het einde van het ZKN-congres droeg scheidend voorzitter Jak Dekker het stokje over aan Hanneke Klopper. Uiteraard passeerden diverse hoogtepunten de revue. Tijdens de feestelijke borrel schoten wij Dekker nog even aan, om dieper in te gaan op zijn vijfjarige rol als voorzitter. Zes vragen en antwoorden.

1. Je neemt na vijf jaar afscheid als voorzitter van ZKN. Hoe kijk je op deze periode terug?

“Zeer positief. De vereniging heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, een wens die ik vijf jaar geleden al voor ogen had. Ik vond, en daar stond ik toen niet alleen in, dat de vereniging professioneler moest worden en dat ZKN op landelijk niveau meer betrokken moest zijn bij de besluitvorming. Maar als je A zegt, moet je ook B zeggen. Om die reden pakte ik graag de handschoen op om als voorzitter deze ambities samen te gaan waarmaken. Die slag naar meer professionalisering is gerealiseerd. Het bureau is versterkt met een zeer goede directeur en professionele medewerkers. Ondanks de geringe omvang van het team slaagde het bureau erin om flinke meters te maken. Daar ben ik trots op.”

Voortrekkersrol vervullen

“Ik ben ook trots op de leden. Die moeten plannen immers goedkeuren en vertrouwen in de strategie hebben. Het is prettig dat ieder lid daar positief in is gebleven. Het heeft ook de binding onderling verstevigd. Samen versterken we het uitdragen van onze boodschap: transparantie realiseren in kwaliteit van (klantgerichte) zorg. Het ZKN-keurmerk vertegenwoordigt die kwaliteit. En het is mooi dat aan dit keurmerk nu ook uitkomstmetingen worden gekoppeld. Het is een volgende stap in het zichtbaar maken van kwaliteit. Vanwege de flexibiliteit en kwaliteitsdenken (en -doen) kunnen zelfstandige klinieken daarin op ziekenhuizen voorop lopen. We kunnen zaken net iets beter en sneller implementeren dan de grotere zorgaanbieders. Op dit gebied vervullen wij inmiddels een voortrekkersrol: continu op weg naar moderne zorg.”

‘Over vijf jaar is ZKN een partij die een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan de transparantie in kwaliteit van zorg’

2. Welke verschillen zie je tussen toen en nu?

“ZKN is veel groter geworden en veel professioneler. We zijn zichtbaarder naar de buitenwereld; naar alle belangrijke stakeholders. ZKN is voor haar leden ook meer gaan betekenen. Daarnaast realiseerden we een grotere onderlinge binding. Dat laatste blijft een uitdaging, want de diversiteit van de leden is zeer groot. Wat ons bindt is de kwaliteit. Met Zorgladder kunnen we dat continueren. Het is en blijft een gemeenschappelijke noemer: samen streven naar de hoogste kwaliteit van zorg, met klantvriendelijkheid en klantgerichte processen.”

3. ZKN is nu een serieuze speler in het zorglandschap. Wat betekent dit? Wordt ZKN nu meer gehoord?

“Onze vereniging is in de afgelopen vijf jaar veel zichtbaarder geworden. We praten mee aan alle bestuurlijke tafels. Ook al zijn we een kleine partij in het totale zorgspeelveld, we laten voortdurend onze mening horen. Ook tonen we telkens waar we voor staan en wat we kunnen. Dat werkt, want inmiddels wordt ZKN serieus genomen en wordt onze vereniging gezien als vertegenwoordiger van alle klinieken in Nederland, ook van de klinieken die (nog) niet bij ons zijn aangesloten. Men ziet ZKN als een jonge speler met een fris geluid. We realiseren zaken voortvarender dan andere zorgaanbieders en stakeholders constateren dat innovatie bij ZKN sneller gaat.”

4. Wat betekende voor jou persoonlijk het voorzitterschap van ZKN?

“Ik heb de rol met veel plezier vervuld. Ik heb er ook veel lol aan gehad en ook veel geleerd. Als directeur en aandeelhouder van een eigen groep klinieken kun je zelf de koers bepalen: we gaan nu linksom, dan weer rechtsom. Binnen een vereniging moet je uiteraard rekening houden met de belangen van alle leden, groot en klein. Hoe kun je de verschillen overbruggen? Hoe ga je om met de diversiteit? Op welke manier kun je richting geven aan de gemeenschappelijke doelen? En dat alles op een diplomatieke en toch ondernemende manier. In die korte tijd heb ik geleerd hoe je je in al die partijen kunt en moet verplaatsen. En hoe je vanuit diverse standpunten zaken kunt bekijken. Zeker door als ondernemer soms iets meer geduld te betrachten. Om zo tot meer consensus te komen.”

5. Welke adviezen geef je de nieuwe voorzitter mee?

“Streef er sowieso naar om vertegenwoordiger van alle klinieken te zijn. Dat is en blijft de uitdaging. Zoek naar de gemeenschappelijke noemer op het gebied van kwaliteit en klantgerichtheid. Ga ook na hoe je de participatie van de leden nog verder kunt vergroten, ook al zijn daarin al grote stappen gezet. Zorg ervoor dat de leden zich gehoord (blijven) voelen. En blijf het vooral leuk vinden.”

6. Tot slot: hoe zie je ZKN over vijf jaar?

“Ik zie ZKN dan als een vereniging met leden die een veel groter deel in de medisch specialistisch zorg voor hun rekening nemen. Maar ik voorzie ook een kleiner aantal leden; er zullen klinieken samengaan. Dat leidt tot een aantal grotere groepen van klinieken met in totaal dus een groter aandeel in medisch specialistisch zorg. Verder zie ik ZKN als een partij die een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan de transparantie in kwaliteit van zorg. Ik ga er dan ook vanuit dat Zorgladder een groot succes zal worden.”

De nieuwe voorzitter, Hanneke Klopper, is oud-ziekenhuisbestuurder, sinds 2011 directeur van de zelfstandige kliniek ‘Rugpoli’ en sinds 2015 bestuurslid van ZKN.Lancering Zorgladder


Na een succesvolle pilot voor het specialisme oogheelkunde werd op het ZKN-congres Zorgladder officieel en feestelijk gelanceerd. Het PROMs benchmarkplatform is vanaf nu ook beschikbaar voor de specialismen dermatologie, orthopedie en hand- en polschirurgie. Andere aandachtsgebieden volgen vanaf 2018.

“Zorgaanbieders streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Om dat zichtbaar te maken, meten zij hun geboekte resultaten. Aan de hand van gedetailleerde vragenlijsten, de zogenaamde PROMs, Patient Reported Outcome Measures, zien zorgaanbieders wat de uitkomsten zijn van hun geleverde zorg”, startte dagvoorzitter Tom van ’t Hek het programmaonderdeel lancering Zorgladder. “De betreffende wetenschappelijke vereniging stelt die vragenlijsten per aandoening vast. Het meten geeft weliswaar inzicht in de uitkomst van je eigen behandelingen, maar daarmee kun je de resultaten nog niet onafhankelijk en landelijk vergelijken met die van andere zorgaanbieders”, vervolgde hij. “Daarom is Zorgladder ontwikkeld.”

Professor Michael Porter aan het woord

Voordat Van ’t Hek dieper op het initiatief inging, kreeg de man achter uitkomstmetingen, Prof. Michael Porter, hoogleraar aan Harvard University en board member ICHOM, gelegenheid toe te lichten waarom uitkomstmetingen in de zorg zo belangrijk zijn. Dat deed hij per videoboodschap vanuit de VS. “Het nieuwe platform met focus op PROMs is echt innoverend. Zo’n initiatief zien we nog niet elders in de wereld. Met de lancering van Zorgladder zetten jullie een belangrijk stap voorwaarts. We volgen jullie nauwgezet en vertellen graag aan de rest van de wereld jullie belangrijke resultaten.” Met deze boodschap feliciteerde professor Porter ZKN met de lancering van Zorgladder en nodigt hij Zorgladder uit de internationale samenwerking aan te gaan met ICHOM.

Rol als voorloper waarmaken

Daarna betraden drie betrokken stakeholders het podium: Bas van den Dungen; directeur-generaal curatieve zorg VWS, Heleen Post; manager kwaliteit Patiëntenfederatie Nederland en Jak Dekker; scheidend voorzitter ZKN en CEO van Equipe Zorgbedrijven. Van den Dungen benadrukte hoe belangrijk transparantie van kwaliteit in zorg is en gaf hij de toehoorders het volgende advies: houd jullie koploperspositie vast. “Laten we de data op een handige manier ordenen en voor de patiënt transparant maken. Het ministerie ondersteunt graag initiatieven als Zorgladder.”

Nut en noodzaak belicht

Heleen Post nam de microfoon over en belichtte uiteraard het belang voor de patiënt. “Ik wil mij hard maken om het voor de patiënt gemakkelijker te maken dit proces samen met de klinieken en de ziekenhuizen in te gaan.” Jak Dekker, tot slot, bekeek nut en noodzaak van uitkomstmetingen uit oogpunt van de zorgaanbieder. Waarom moet je het doen en vooral willen als organisatie? “Onze specialisten hechten waarde aan data. Ze hebben onderling al andersoortige gesprekken met elkaar. Meer over het verbeteren van kwaliteit. Met Zorgladder hebben we een systeem om met uitkomsten te starten. Een systeem waar je data naar toe kunt sturen. Data die je vervolgens kunt analyseren en met elkaar kunt vergelijken. Op die manier kun je er zelf van leren en kan zowel specialist als patiënt er beter van worden.” Tot slot moedigde hij de aanwezige klinieken aan om deel te nemen aan Zorgladder, als zij dat niet al doen.

Met patiënten delen

Dat zelfstandige klinieken met uitkomstmetingen voorop lopen, dat zij zelf willen weten wat de uitkomsten zijn van hun behandelingen en dat zij er ook graag van willen leren, werd nog eens benadrukt tijdens de nadere introductie van Zorgladder. “Het is een platform voor het bundelen en analyseren van resultaatmetingen. Deelnemende zorgaanbieders kunnen met Zorgladder hun resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde”, begon Klaas van der Heijden, orthopeed, bestuurslid ZKN en early adapter van uitkomstmetingen. “Zorgaanbieders krijgen bovendien inzicht in hun eigen resultaten van specifieke behandelingen. Deelnemers van Zorgladder zitten zelf aan de knoppen; als zij dat willen, kunnen ze de benchmarkinformatie die Zorgladder levert ook met hun patiënten delen. Is het voor patiënt X beter om te gaan opereren of is het wellicht verstandiger om voor fysiotherapie te kiezen? Op deze manier kunnen arts en patiënt samen de beste behandeling kiezen.”

Onafhankelijk inzicht

Tijdens zijn betoog werd duidelijk dat Zorgladder de kwaliteit van zorg in perspectief zet. Door de uitkomstmetingen van verschillende zorgaanbieders te bundelen, te analyseren en met elkaar te vergelijken, biedt het platform onafhankelijk inzicht; voor elke zorgaanbieder zijn de eigen verbetermogelijkheden direct zichtbaar. Daarnaast helpt Zorgladder het kwaliteitsimago te onderstrepen. “Goede resultaten zijn er om gedeeld te worden”, benadrukte van der Heijden.

Verder bouwen na feestelijke start

“Ik zie ZKN dan als een vereniging met leden die een veel groter deel in de medisch specialistisch zorg voor rekening nemen. Maar ik voorzie ook een kleiner aantal leden; er zullen klinieken samengaan. Dat leidt tot een aantal grotere groepen van klinieken met in totaal dus een groter aandeel in medisch specialistisch zorg. Verder zie ik ZKN als een partij die een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan de transparantie in kwaliteit van zorg. Ik ga er dan ook vanuit dat Zorgladder een groot succes zal worden.”

Verder bouwen na feestelijke start

Na de introductie door Van der Heijden werd het hoog tijd voor de officiële start. Van den Dungen, Post, Dekker en Van der Heijden, drukten gezamenlijk op de lanceringsknop. Met feestelijke confetti en ‘vuurwerk’ werd Zorgladder een feit. Eind 2018 loopt het subsidietraject van VWS af. Daarna gaat het platform zelfstandig haar diensten uitvoeren. Alle zorgaanbieders (klinieken en ziekenhuizen) zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij Zorgladder.

Lees meer over Zorgladder
Colofon

Uitgave van:

ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

Bezoekadres:

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Tel: (070) 317 79 80
E-mail: info@zkn.nl
Website: zkn.nl

Redactie:

Ruud Slagmolen, Delft

Fotografie:

Tjapko de Heus, Delft

Realisatie:

Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Juni 2017